حضور رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در بیست و یکمین همایش بین المللی خلیج فارس

دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه در بیست و یکمین همایش بین المللی خلیج فارس با عنوان "جهان در حال گذار: ژئوپلیتیک جهان اسلام و خلیج فارس" که در تاریخ 17-15 اسفند ماه 1391 در بندرعباس برگزار شد، شرکت کرده و مدیریت نشست تخصصی چهارم با عنوان "تحولات منطقه ای در دوران گذار نظام بین المللی: نقش بازیگران خارجی و داخلی" را بر عهده داشت. وی با این مقدمه آغاز کرد که غالباً وقتی صحبت از تحولات عربی می شود نقطه اصلی تحلیل ها با تمرکز بر جنبه سیاست داخلی آن ها همچون تقاضاهای سیاسی- اجتماعی، موضوع دمکراسی، وضعیت معیشتی مردم، یا تقویت ایدئولوژی اسلامی  صورت می گیرد. این در حالی است که روند تحولات عربی تحت تأثیر نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای هم شکل می گیرد که سرنوشت و آینده این تحولات را تحت تأثیر قرار می دهد. به عبارت دیگر، مسئله اصلی برقراری نوعی تعادل بین دو مفهوم "دمکراسی" در جنبه داخلی  و "امنیت" در جنبه منطقه ای است. همچنین هر یک از این بازیگران بر اساس فهم و منافع خود از ماهیت تحولات عربی به تعریف واژه های سیاسی همچون بهار عربی، خیزش عربی، بیداری اسلامی، بیداری عربی، انقلاب های عربی می پردازند. در این نشست آلبرت بینی ناچویلی استاد مهمان در دانشگاه کلمبیا از کشور ایتالیا، هادی آجیلی از دانشگاه علامه طباطبایی، حسین عسگری از سوئد، آرش بید الله خانی از ایران و رفیع الله عزمی از هند در خصوص موضوع نشست به ایراد سخنرانی پرداختند. این نشست تخصصی با پرسش و پاسخ حضار ادامه یافت. دکتر برزگر در پایان نشست نتیجه گیری کرد که روی آوردن به راه حل های منطقه ای برای حل مسائل منطقه ای بر آمده از تحولات عربی بهترین رویکرد برای برون رفت از چالش های پدید آمده در منطقه است.