حضور مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب

این مرکز با شرکت در نمایشگاه کتاب در غرفه خود مجموعه نشریات منتشره توسط این مرکز را برای آشنایی و خرید علاقمندان، متخصصان و دانشجویان به نمایش گذاشته است. در این غرفه کتاب، شماره های جدید و گذشته نشریات خود شامل فصلنامه مطالعات خاورمیانه، فصلنامه مطالعات منطقه ای،Discourse (به زبان انگلیسی) و فصلنامه فصلیه ایران و العرب (به زبان عربی) عرضه شده است. 

ساعت حضور اساتید در نمایشگاه:

آقای دکتر نبوی: سه شنبه 92/2/17  ساعت 15 الی 17
آقای دکتر اطهری: چهار شنبه 92/2/18 -ساعت 15 الی 17
آقای دکتر نصری: پنج شنبه 92/2/19 -ساعت 17 الی 19
آقای دکتر صالحی: جمعه 92/2/20 -ساعت 14 الی 17
آقای دکتر حمید احمدی: جمعه 92/2/20 ساعت 10 الی 12
 

زمان: 10 الی 21 ادیبهشت ماه 1392
 

مکان: مصلای بزرگ امام خمینی (ره) / تهران . ساعت بازدید: 9 الی 20
 

محل غرفه: شبستان، راهروی 18 ، غرفه 29