امضای تفاهم نامه میان مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی

مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و سازمان ارتباطات اسلامی تفاهم نامه ای مبنی بر ایجاد همفکری و ارائه امکانات مشترک فیمابین امضا کردند.

صبح روز شنبه 28 اردیبهشت سال 1392 در دیداری که میان محمد رضا دهشیری (معاونت پژوهش و آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي) و سید حسین موسوی (ریاست مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه) صورت پذیرفت، طرفین ضمن بر شماری اهداف و دیدگاه های خود، مفاد تفاهم نامه یاد شده را امضا و بر مبنای آن متعهد شدند. در راستای تعمیق روابط دوسویه، زمینه همکاری های مشترک میان دو نهاد را تقویت نمایند.