گروه مطالعاتی روندهای فکری

تاملی انتقادی بر کتاب اقتدارگرایی ایرانی در عصر قاجار اثر دکتر محمود سریع القلم (با حضور هشت دانشور علم سیاست و نویسنده کتاب)

نگارش مطالب: گروه روندهای فکری

مقدمه


دانشگاه تربیت مدرس هفتم خرداد ماه هزار و سیصد و نود و دو ، میزبان یک مراسم ویژه بود. این برنامه را دکتر قدیر نصری، استادیار اندیشه و جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه خوارزمی، سامان داده بود. وی به همراه یک گروه هفت نفره، کتاب "اقتدارگرایی ایرانی" دکتر محمود سریع القلم را وارسی و نکات قابل تاملی در آن یافته و نهایتا حاصل صدها ساعت تامل را به جلسه آورده بودند. دکتر قدیر نصری در ابتدای نشست ضمن تشکر از اعضای گروه روند های فکری پژوهشکده مطالعات خاورمیانه، انجمن دانشجویی روابط بین الملل در دانشگاه تربیت مدرس و نیز حمایت های بی دریغ مرکز مطالعات خاورمیانه و انجمن علمی علوم سیاسی ایران، خاطر نشان ساخت که این نشست با حضور هفت دانشور ممتاز علم سیاست در بهترین دانشگاه های کشور و پژوهشگران مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه (دکتر مرتضی فتاحی، آقای سلمان صادقی‌زاده، آقای مجتبی قلی‌پور، آقای حسین مهدیان، آقای محمود رضا مقدم شاد، سرکار خانم طیبه دومانلو و سرکار خانم مریم اسماعیلی‌فرد) و با حضور قابل تحسین استاد برجسته علم سیاست یعنی دکتر محمود سریع القلم برگزار می شود. دکتر نصری ابراز امیدواری کرد نشست هایی این چنینی، تکرار شود و نقد کردن، روالی مدنی، واضح و ترمیم کننده پیدا کند.