حضور هیئت دیپلماتیک - دانشگاهی رومانیایی در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 

روز سه شنبه 28 آبان ماه 1392 (19 نوامبر 2013) هیئتی از رومانی متشکل از اعضای دیپلماتیک و دانشگاهی این کشور که مهمان دفتر مطالعات سیاسی- بین المللی وزارت امور خارجه بودند از پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه دیدار کرده و با اعضای هئیت علمی و پژوهشگران پژوهشکده به بحث و تبادل نظر در مورد مسائل منطقه ای و بین المللی پرداختند. در این نشست دو طرف به خصوص در مورد تأثیرات بحران های منطقه ای از جمله بحران سوریه در امنیت انرژی بین المللی، جایگاه ایران و رومانی در انتقال انرژی نفت و گاز از خلیج فارس و دریای سیاه به اروپا، نقش ترکیه در اتصال اقتصادی ایران و رومانی و به طور کلی آینده روابط سیاسی- اقتصادی دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.