گزارش انگلیسی میزگرد مشترک پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و مرکز بین المللی استراتژیک و مطالعات سیاسی روسیه

روز سه شنبه 24 دی ماه 1392 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری مرکز بین المللی استراتژیک و مطالعات سیاسی روسیه  نشستی را با موضوع "بررسی سیاست خاورمیانه ای روسیه" برگزار کرد. در این نشست پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده، و جمعی از دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد از دانشگاه های مختلف حضور داشتند. آقای ویتالی نائومکین (Vitaliy Naumkin) رئیس مرکز بین المللی استراتژیک و مطالعات سیاسی روسیه سخنران این نشست بود. دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نیز مدیریت نشست را بر عهده داشت.