حضور هیئت دیپلماتیک- دانشگاهی عربستانی در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روز چهارشنبه 27 فروردین ماه 1393 هیاتی دیپلماتیک و دانشگاهی از عربستان سعودی ضمن دیدار از پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، میزگرد مشترکی با حضور پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده در خصوص "همکاری های استراتژیک در منطقه بین ایران و عربستان" برگزار کرد.

در ابتدا دکتر قدیر نصری پژوهشگر ارشد پژوهشکده به بیان نظرات خود در مورد آینده شیعه در خاورمیانه پرداخت و صلح و امینت در منطقه خاورمیانه را به همکاری و ایران و عربستان مربوط دانست.

در ادامه دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده به نقش و توانایی های دو کشور در برقراری امنیت منطقه ای از جمله در حل بحران سوریه و ایجاد یک منطقعه عاری از تسلیحات هسته ای، همکاری های مشترک در زمینه امنیت انرژی در چارچوب اوپک اشاره کرد. وی افزود تمایل دولت ایران به ایجاد ثبات در منطقه شرایط خوبی را برای دو کشور در جهت همکاری در زمینه های مختلف فراهم آورده است.

دکتر انور ماجد عشقی پژوهشگر عربستانی در ادامه، نظرات خود را در مورد همکاری بین ایران و عربستان بیان کرد. وی با اشاره به این که در نقشه خاورمیانه بزرگ سه کشور ترکیه، ایران و اسرائیل در منطقه رقابت می کردند، به ابزارها و محدودیت های این دو کشور در منطقه خاورمیانه از منظر عربستان اشاره کرد و گفت عربستان مسائلی که امنیت منطقه و اعراب را به مخاطره بیاندازد نمی پسندد و اقدامات ایران در سوریه، عراق و لبنان را در این راستا ارزیابی کرد.

وی افزود بر خلاف ایران، که از ابرازهای فرهنگی خود در منطقه به درستی استفاده نمی کند ترکیه از طریق فرهنگ و سرمایه گذاری سعی در نفوذ در خاورمیانه دارد. وی سپس از تفاوت های زبانی، فرهنگی و مشکلات اقتصادی ایران به عنوان محدودیت های ایران برای گسترش نفوذ خود در منطقه  نام برد. در زمینه همکاری دو کشور، دکتر عشقی گفت پیش نیاز همکاری این دو کشور مساله اعتماد است و ایران می تواند با استفاده از فرهنگ اسلامی خود این زمینه فراهم آورد.

در ادامه آقای مهتدی پژوهشگر ارشد پژوهشکده به بیان نظرات خود در مورد همکاری بین ایران و اعراب پرداخت و گفت تجدید حیات تمدن اسلامی به همکاری 3 عامل ایران، ترک ها و اعراب وابسته است و همکاری ایران و عربستان می تواند قدمی راستای احیای مجدد تمدن اسلامی باشد.

در ادامه پژوهشگران مهمان پس از معرفی خود به بیان نظرات و طرح سوالات خود پرداختند.

گزارش: مجید مهاجرانی پژوهشگر مهمان و دانشجوی دکتری روابط بین الملل.