گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

میزدگرد مشترک با مرکز مطالعات استراژیک خاورمیانه ترکیه

گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با پروفسور شعبان کارداش رئیس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ترکیه ( ORSAM) و هیات علمی همراه میزگردی برگزار کردند.
 
برخی پژوهشگران مهمان این نشست عبارت بودند از دکترسلیمان کاردش رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک خاورمیانه (اورسام)، دکتر بایرام سینکایا (دانشیار دانشگاهییلدیریم بایزید)،دکتر محمت شاهین (دانشیار دانشگاه قاضی آنکارا)،دکتر پینارآریکان (از دانشگاه فنی خاورمیانه) و دکتر اینانچ آتیلگان (نماینده دفتر فنی علمی ترکیه-اتریش).
 
هدف از این نشست بحث و تبادل نظر در زمینه روابط تاریخی ایران و ترکیه بود که در کنار آن « توافق هسته ای ایران و تاثیر آن بر کشورهای منطقه و بویژه ترکیه، پیروزی مجدد اسلامگرایان در انتخابات اخیر ترکیه، نگاه ترکها به کردها و تلاش های ترکیه در زمینه گسترش روابط اقتصادی با کردستان عراق، بحران اوکراین و روابط ترکیه و روسیه» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست که در روز شنبه 30 فروردین 1393 برگزار شد، دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی پژوهشکده،اعضای گروه ترکیه شناسی پژوهشکده و برخی پژوهشگران مهمان حضور داشتند.

مدیریت این جلسه را نیز دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه بر عهده داشت.

شایان ذکر است که بعد از این نشست رییس مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ترکیه با جناب آقای دكتر سلیمان‌پور، رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های بین‌المللی وزارت امور خارجه نیز به صورت جداگانه دیدار کردند.