ضیافت افطار با حضور پژوهشگران مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روز چهارشنبه 25 تیر ماه 1393 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ضیافت افطاری با حضور پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده و خانواده های ایشان برگزار کرد. بعد از این مراسم سه نفر از پژوهشگران مهمان پژوهشکده آقای سعید شکوهی، خانم آنا یوسفیان و آقای روزبه حاتمی در جمعی صمیمانه و غیر رسمی، دیدگاه ها و تجربیات خود را در پژوهشکده به خصوص فعالیت در کارگاه های آموزشی با حاضرین در میان گذاشتند.