نظریه پرداز برجسته هاروارد در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روز چهارشنبه4 تیر ماه 1393، پروفسور گراهام آلیسون تئوری پرداز برجسته روابط بین الملل از دانشگاه هاروارد در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه در خصوص بررسی تحولات منطقه ای و آخرین وضعیت روابط ایران و آمریکا سخنرانی کرد. در این نشست پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده، اساتید دانشگاه و تعدادی از دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد از دانشگاه های مختلف حضور داشتند. دکتر کیهان برزگر رئیس  پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه مدیر این نشست بود.

 
گزارش: فهیمه قربانی، پژوهشگر در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه.