گروه مطالعاتی روندهای فکری

در کجا ایستاده ایم : روند ها و آینده اقتصاد سیاسی ایران با حضور دکتر محسن رنانی

مقدمه

اکنون در زمستان 1393 ، همزمان با سقوط قیمت جهانی نفت و نیز افقهای مبهم در پرونده هسته ای ایران ، بی اختیار به یاد محسن رنانی می افتم که معتقد است اقتصاد ایران ، راه حلی صرفا اقتصادی ندارد. او نگرشی اخلاقی – انسانی به مفهوم  توسعه دارد و خوانش بسیار متفاوتی از آدام اسمیت ، قیمت نفت ، آینده توافق هسته ای و امثالهم ارایه می کند. به باور او ، از حدود نیم قرن پیش غرب همواره در پی آن بوده است با افزایش نرخ جهانی نفت ، سرمایه گذاری در انرژی های نو را اقتصادی نموده ، برای همیشه یقه صنایع را از دست فروشندگان غیر غربی خلاص کند. از منظر او مسایلی مانند پرونده هسته ای اهمیت مستقلی ندارند. رنانی چند سالی است که کتاب اقتصاد سیاسی پرونده هسته ای ایران را در فضای مجازی منتشر نموده ، اهمیت داده ها و داوری های ایشان در آن کتاب موثر ، گروه روندهای فکری و انجمن علوم سیاسی ایران ( کمیته دانشجویی ) را ترغیب نمود تا به تامل در چند و چون این اثر بپردازند. برای این منظور ، کمیته ای از اعضای گروه روندهای فکری ، زیر نظر دکتر قدیر نصری ، آثار دکتر محسن رنانی را بررسی و نتیجه تاملات خود را به نشست در کجا ایستاده ایم؟،  آوردند.