نشست «روابط ایران و چین در دوره روحانی» برگزار شد

در ابتدای این نشست دکتر برزگر طی سخنانی چین را حائز جایگاهی ویژه برای ایران دانست و گفت مناسبات دو کشور متاثر از مولفه های مختلفی از جمله منافع ملی، سیاست های منطقه ای و نیز مذاکرات هسته ای است. در ادامه این نشست دکتر صفری با ارائه تاریخچه ای از وضعیت گذشته و حال چین، به بررسی شرایط کنونی و اهداف پیش روی حزب حاکم این کشور پرداخت. مشروح این نشست متعاقبا ارسال خواهد شد. شرح حال مختصری از دکتر مهدی صفری: دکتر مهدی صفری داراي مدرك دكتراي ارتباطات است. پيش از اين به عنوان معاون استانداري بوشهر، مديرعامل و رئيس هيئت مديره صنايع الكترونيك شيراز، معاون وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، كاردار سفارت جمهوري اسلامي ايران در آلمان، سفير جمهوري اسلامي ايران در اتريش و همچنين روسيه، نماينده ويژه در امور درياي خزر و مديركل مشترك المنافع، معاون آسيا، اقيانوسيه و مشترك‌المنافع و معاون اروپا و آمريكا وزارت امور خارجه مشغول به فعاليت بوده‌است.