توافقنامه مرکز مطالعات با یک ناشر بین المللی

نماینده یکی از ناشران شرکت کننده در نمایشگاه کتاب بین المللی تهران با حضور در مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه و دیدار با سید حسین موسوی رییس مرکز خواهان همکاری و تبادل فرهنگی شد. به دنبال این درخواست در روز دوشنبه بیست و یکم اردیبهشت ماه تفاهم نامه ای بین دو طرف امضا شد. 

 

هدف از امضای تفاهم نامه فوق بازاریابی و فروش بین المللی کتاب ها و فصلنامه ها و انتشارات مرکز به سه زبان انگلیسی، عربی و فارسی می باشد که به صورت چاپی و الکترونیکی در جهان عرضه خواهد شد. 

 

انتشارات ایست ویو East View از ناشران معتبر بین المللی است که در بسیاری از کشورهای جهان عرضه و فروش دارد. مرکز این انتشارات در امریکا است.