نقش تئوری در پیشبرد پژوهش های علوم سیاسی و روابط بین الملل

روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه 1394، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه کارگاه دیگری از کارگاه­های آموزشی پژوهشگران مهمان را در سال تحصیلی 1394-1393 با موضوع "نقش نظریه در پیشبرد پژوهش­های علوم سیاسی و روابط بین الملل" برگزار کرد. در این کارگاه آموزشی که پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده و تعدادی از دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد حضور داشتند، دکتر سید محمد کاظم سجادپور، مشاور استراتژیک وزیر امور خارجه و عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه به ایراد سخنرانی پرداخت.

 

در آغاز، دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده و مدیر جلسه، سخنرانی دکتر سجادپور را در کارگاه مزبور برای پژوهشگران مهمان فرصت ارزشمندی دانست چرا که وی با دارا بودن ویژگی های منحصر به فردی مانند تدریس رشته روابط بین الملل در دانشگاه و در عین حال، تجربه سیاست عملی به واسطه حضور در سازمان ملل به عنوان سفیر پیشین ایران و نیز هم اکنون ایفای نقش به عنوان مشاور استراتژیک وزیر امور خارجه، سیاست و نظریه را با یکدیگر تلفیق کرده است. همچنین، از نقطه نظر کیهان برزگر، "رویکرد ملی قدرتمند در رابطه با مسائل سیاست خارجی" مهم ترین ویژگی دکتر سجادپور، استاد دانشکده روابط بین الملل است.  

گزارش: فهیمه قربانی