روابط استراتژیک ایران و ترکیه در پرتو تحولات منطقه ای

روز دوشنبه 7 اردیبهشت ماه 1394، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و انجمن علوم سیاسی ایران با همکاری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه ای ترکیه (ارسام) نشست مشترکی را با موضوع "روابط استراتژیک ایران و ترکیه در پرتو تحولات منطقه ای" برگزار کردند. در اين نشست، پژوهشگران مقيم و مهمان پژوهشكده، اساتيد دانشگاه و جمع كثيري از دانشجويان مقاطع دكتري و كارشناسي ارشد از دانشگاه هاي مختلف حضور داشتند. از سوي ارسام، دکتر شابان کارداش رئیس این مرکز و دکتر مسعوت اوزجان، و از سوي پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه نيز دكتر كيهان برزگر رئيس پژوهشكده و دکتر حمید احمدی قائم مقام پژوهشكده درباره موضوع این نشست به تبادل نظر پرداختند. گزارش کامل این نشست در پی می آید.

گزارش : فهیمه قربانی