فراخوان پذیرش "پژوهشگر مهمان" در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، سال تحصیلی 1395- 1394

افراد برگزیده در تمامی فعالیت های علمی- پژوهشی پژوهشکده از جمله شرکت در جلسات گروه های مطالعاتی، کارگاه های آموزشی و پژوهشی مربوط به روش پژوهش و مقاله نویسی، سخنرانی ها و سمینار های داخلی و خارجی مشارکت خواهند داشت و کارهای پژوهشی آن ها (اعم از کتب، مقالات، یادداشت های کوتاه تخصصی) در وب سایت و فصلنامه های پژوهشکده (فارسی، انگلیسی و عربی) منتشر خواهد شد. 

                                        

پژوهشگران مهمان ضمن تعامل با پژوهشگران و اساتید مقیم پژوهشکده می توانند از فضای فیزیکی و امکانات مرکز (کتابخانه تخصصی، ایمیل، اینترنت، اتاق کار و غیره) استفاده کنند. از دانشجویان دوره دکتری انتظار می رود تا به عنوان دستیار پژوهشی در گروه های مختلف مطالعاتی پژوهشکده مشارکت کرده و بر تجربیات پژوهشی خود بیافزایند.

 

همچنین از تمامی پژوهشگران انتظار می رود که بخشی از وقت خود را در طول هفته در پژوهشکده بگذرانند. در پایان سال تحصیلی به پژوهشگران گواهینامه شرکت در این دوره آموزشی- پژوهشی اعطا خواهد شد.

 

حوزه های مورد علاقه مطالعاتی پژوهشکده عبارتند از: «سیاست خارجی ایران»، «خاورمیانه و قدرت های بزرگ»، «خلیج فارس»، «امنیت انرژی»، «مصر و شمال آفریقا»، «ترکیه شناسی»، «خلع سلاح عمومی»، «کشمکش و همکاری در خاورمیانه» و «روندهای فکری».