تحولات ژئوپلتیک منطقه ای: نگاه ایرانی و اروپایی

جلسه مشترک مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه با مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه لوند سوئد و انجمن علوم سیاسی ایران با شرکت اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مرکز و اساتید دانشگاه روز شنبه 14 آذر 1394 برگزار گردید. در این جلسه پژوهشگران دو طرف به بحث و تبادل نظر در مورد تحولات جاری ژئوپلتیک در خاورمیانه و تأثیرات آن بر رشته خاورمیانه شناسی در ایران و اروپا پرداختند. از طرف ایران دکتر کیهان برزگر و دکتر قدیر نصری دیدگاه های خود را مطرح کردند. از طرف دانشگاه لوند دکتر ویتوریا فلچی، دکتر لیف استنبرگ و دکتر دن- اریک اندرسون به ارائه دیدگاه های خود پرداختند. در پایان دو طرف به پرسش های حاضرین پاسخ دادند.

      

نویسنده: فهیمه قربانی، پژوهشگر پژوهشكده و دانشجوي دكتري روابط بين الملل