حضور رئیس مؤسسه مطالعات خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

روز یکشنبه مورخ 12 اردیبهشت 1395 رئیس مؤسسه خاورمیانه دانشگاه ملی سنگاپور، پروفسور پیتر اسلوگلت در پژوهشکده  مطالعات استراتژیک خاورمیانه حضور یافت و با پژوهشگران مرکز در مورد مسائل منطقه ای و بین المللی به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. ایشان با تاکید بر سابقه و روابط خوب سنگاپور با ایران بر ضرورت همکاری های دوجانبه بین دو مؤسسه خاورمیانه تاکید کرد.

وی در مورد سیاست خاورمیانه ای اروپا به نوعی آن را یک سیاست تصحیحی نسبت به سیاست خاورمیانه ای آمریکا تعبیر کرد و تاکید کرد که اروپا بر خلاف آمریکا مواضع انتقادی تری نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین دارد و پیش از این نیز با نگاه انتقادی به سیاست آمریکا در عراق می نگریسته است. از نظر وی، اگرچه اروپا صدای مستقلی دارد اما این سیاست چندان قوی نیست و بیشتر واکنشی به وقایع جاری است. در مورد روابط ایران و آمریکا هم وی اظهار داشت که آمریکا مجبور به پذیرش ایران شد و این که آمریکا در دوران رئیس جمهور بعدی راهی برای برگشت از سیاست تعامل با ایران ندارد. از نظر وی دیگر نمی توان ایران را نادیده گرفت.

دکتر کیهان برزگر رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه هم اظهار داشت که یک تحول مثبت در نتیجه توافق هسته ای (برجام) این بوده که با توجه به نقش متعادل و مثبت کشورهای اروپایی در روند مذاکرات هسته ای بتدریج حساب اروپا از آمریکا در مجموعه غرب جدا می شود و این خود یک نقطه عطف در روابط ایران و اروپا است.

گزارش: سحر تقی پور، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه