گروه مطالعاتی روندهای فكری

در علوم سیاسی - اجتماعی و روابط بین الملل، چگونه مقاله آی. اس. آی بنویسیم؟


توضیح
گروه روندهای فكری با هدف كاربردی سازی دانسته ها و نیز بین المللی كردن داشته های متخصصان علوم انسانی، در اسفند ماه 1394 نشستی با حضور دكتر حمید رضا جمالی مهمویی برگزار نمود. هدف این نشست این بود كه به دانش آموخته های علم سیاست و روابط بین الملل خاطر نشان شود كه نظریه خوانی و محلی نویسی هرگز كافی نیست و بهتر است دانسته های خود را به زبان جهانی منتشر نماییم. برای این منظور از دكتر جمالی (نخستین دانشمند بین المللی ایران در علوم اجتماعی و دانش آموخته كالج دانشگاهی لندن) دعوت به عمل آوردیم تا به پرسش های جاری در این مورد  پاسخ دهند.
 
پرسش های كلیدی
سوالات متعارفی كه در زمینه بین المللی و جهانی نویسی مطرح هستند به قرار زیر می باشند:
 
یك. معیارهای آی اس آی برای ایندكس كردن مجلات كدامند به عبارت دیگر چه مجلاتی در آی اس آی ایندكس می شوند؟
 
دو. مجله های غارتگر یا ظاهرا علمی و بین المللی كدامند؟
 
سه. چگونه باید شروع به نوشتن مقاله بین المللی كرد و شیوه های غلبه بر ناتوانی در مقاله نویسی كدامند؟
 
چهار. چه مواردی در دنیا سرقت علمی به شمار می آید؟
 
پنج. سازمان مقالات بین المللی یا ترتیب فهرست این مقالات كدامند؟
 
شش. ایرادهای رایج مجلات بین المللی برای مقالات دریافتی كدامند؟
 
این سوالات و دهها سوال دیگر، در نشسست گروه روندهای فكری با دكتر جمالی مطرح و بررسی گردید.