ضیافت افطار با حضور پژوهشگران مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه

پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه مهمان ضیافت افطار این پژوهشکده بودند.
روز دوشنبه 31 خرداد ماه 1395 پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، ضیافت افطاری با حضور پژوهشگران مقیم و مهمان پژوهشکده برگزار کرد. در این ضیافت پژوهشگران میهمان با اساتید و دوستان خود به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.