شصتمین فصلنامه مطالعات منطقه‌ای منتشر شد

به گزارش روابط‌ عمومی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، شصتمین شماره فصلنامه مطالعات منطقه ای اسراییل­ شناسی – آمریکاشناسی (سال هفدهم، شماره دوم، بهار 1395) منتشر شد.
 
فهرست مقالات شماره 60، این فصلنامه عبارتند از:
 
سخن فصل
 
ارزيابی اجلاس 27 سران عرب در موريتاني: اضمحلال نظام رسمی عرب / سيد حسين موسوی
 
مقالات
 
عامل جمعيت  و نقش آن در نزاع فلسطينی – اسراييلی: پژوهش آماری با نگاه تحليلی به آينده  / نويسنده احمد فواد ابراهيم مغازی – مترجم  پريسا فيضی
 
پارادايم هايی تحليلی در پديداری داعش: با نگاهی به عوايد داعش برای اسراييل  /علی شهبازی
 
لابی اسراييل و سياست خارجی آمريكا در قبال مصر 30 ژوئن   2013/ نويسنده عمرو عبدالعاطي  – مترجم  اكرم آزادی مهرگانی
 
باراك اوباما، كدام سياست خاورميانه ای آمريكا را تغيير داد؟ /  مجتبی غفوری
 
چارچوب بندی رسانه ای در نزاع دينی سكولار تركيه و اسراييل /   نويسندگان مت ايوانس و سلكان كاينات  –  مترجم افروز رفيعی
 
چالش های امنيتی فراروی اسراييل: آسيب پذيری قديمی و تهديدات جديد  /علی خواجوند
 
نقد و بررسی
 
رژيم صهيونيستی، جنگ عليه مردم فلسطين و برقراری صلح جهانی  / محمد سالاری