هشتاد و سومین فصلنامه مطالعات خاورمیانه منتشر شد

به گزارش روابط‌ عمومی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، هشتاد و سومین شماره فصلنامه مطالعات خاورمیانه (سال بیست و سوم، شماره اول، بهار 1395) منتشر شد.

 

فهرست مقالات شماره 83، این فصلنامه عبارتند از:

 

سخن فصل

 

پيامدهای كودتای نافرجام تركيه / سید حسین موسوی

 

مقالات

 

سياست خارجی ايران در قبال عراق اشغالی  2005- 3 / 200كامران طارمی

 

روابط ناتو با شورای همكاری خليج فارس و تاثير آن بر امنيت منطقه/  عبدالرحمن افشاری و مهناز محمد حسينی

 

زمينه های ظهور و تحول احزاب سياسی اسلام گرا در تركيه / غلامعلی سليمانی و بهزاد عبادی

 

تعارض نسبی گرايی و جهان شمولی حقوق بشر در خاورميانه و نقش حكومت های اقتدارگرا / محبوبه سادات حسين پويا

 

تداوم افكار وهابيت در داعش در حمله به عتبات عاليات در تاريخ عراق / جاسم ريحانی

 

تحليلي بر پديده ايران هراسی و تاثير آن بر روابط ايران و عمان / ام البنين جلوداری و سيده رقيه حسنی چنار