شماره 87 فصلنامه مطالعات خاورمیانه منتشر شد

نوع مطلب: خبر

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه شماره 87 فصلنامه مطالعات خاورمیانه (سال بیست و چهارم، شماره اول، بهار 1396) منتشر شد.

 

رویکرد فصلنامه

فصلنامه مطالعات خاورمیانه، به عنوان یکی از پر سابقه ترین نشریات تخصصی کشور، به منظور تولید دانش در حوزه خاورمیانه شناسی و ارتقای پژوهش های دانشگاهی در این زمینه فعالیت می کند. با توجه به آنکه منطقه خاورمیانه مهمترین محیط جغرافیایی، تاریخی-تمدني و امنیتی ایران به شمار می رود، اين فصلنامه می کوشد زمینه ای مناسب برای انتشار و بررسی دیدگاه های علمی و روشمند صاحب نظران داخلی و خارجی را فراهم آورد تا ضمن درک هر چه عمیق تر مسائل معاصر منطقه، راه كارهاي كاربردي در حوزه سياستگذاري برای تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارایه شود.

 

در این شماره می خوانید:

سخن فصل

هدف سعودی از ایجاد ائتلاف ضد ایران در منطقه/ کیهان برزگر

 

مقالات

دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه/ مهناز گودرزی- علیرضا قربانپور

تبیین تاثیر انگاره های هویتی بر واگرایی روابط ج.ا. ایران و عریستان سعودی/ محمد علی بصیری- سعید حسن زاده

علل ظهور و پیدایش گروه های اسلام گرای افراطی و پایداری آنها (راه های مقابله)/ رضا فضل العلی

سنجش وابستگی متقابل دفاع بین کشورهای منطقه خاورمیانه/ ابوالقاسم گل خندان

ناکارآمدی رژیم های سیاسی عربستان و مصر و تاثیر آن بر عدم ثبات در دوران پسا جنگ/

حجت یاوری- میثم غفاری نژاد- حامد کاظمی

معمای منطقه گرایی در خاورمیانه؛ نقش متغیر ساختار نظام بین الملل/ یاسر اسماعیل زاده امام قلی