شماره 88 فصلنامه مطالعات خاورمیانه منتشر شد

نوع مطلب: خبر

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه شماره 88 فصلنامه مطالعات خاورمیانه (سال بیست و چهارم، شماره دوم، تابستان 1396) منتشر شد.

 

رویکرد فصلنامه

فصلنامه مطالعات خاورمیانه، به عنوان یکی از پر سابقه ترین نشریات تخصصی کشور، به منظور تولید دانش در حوزه خاورمیانه شناسی و ارتقای پژوهش های دانشگاهی در این زمینه فعالیت می کند. با توجه به آنکه منطقه خاورمیانه مهمترین محیط جغرافیایی، تاریخی-تمدني و امنیتی ایران به شمار می رود، اين فصلنامه می کوشد زمینه ای مناسب برای انتشار و بررسی دیدگاه های علمی و روشمند صاحب نظران داخلی و خارجی را فراهم آورد تا ضمن درک هر چه عمیق تر مسائل معاصر منطقه، راه كارهاي كاربردي در حوزه سياستگذاري برای تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارایه شود.

 

در این شماره می خوانید:

سخن فصل

چالش های مذاکرات موشکی با ایران/ کیهان برزگر

 

مقالات

علل ناکامی احزاب اسلامی در کردستان عراق / حمید احمدی- نجم الدین تمری

عوامل تنش زا در روابط عربستان سودی با جمهوری اسلامی ایران در دوران ملک سلمان / خلیل قلخانباز

هویت و رفتار متعارض ایران و عربستان در بحران سوریه / فرزاد رستمی- عبد علی اسفندیاری

ارزیابی انقلاب مصر بر مبنای نظریه انقلاب های اجتماعی جهان سوم جان فوران / مختار نوری

تحلیل ژئوپلیتیک حوضه رودخانه های دجله و فرات با رویکرد سیستمی / حسین ربیعی- احمد غم پرور

سیاست خارجی چین در منطقه خلیج فارس و تاثیر آن بر منافع آمریکا (2016 – 1991)/

مهدی عباس زاده فتح آبادی- مژگان خواجوی