شماره 65 فصلنامه مطالعات منطقه ای منتشر شد

نوع مطلب: خبر

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه شماره 65  فصلنامه مطالعات منطقه ای (سال هجدهم، شماره 3 ، تابستان  1396) منتشر شد.

 

رویکرد فصلنامه

فصلنامه مطالعات منطقه ای به عنوان یکی از پرسابقه ترین نشریات تخصصی کشور با رويكردي علمي-پژوهشي، سعي در تولید دانش و ايده هاي نو در حوزه مطالعات منطقه اي غرب آسيا دارد. اين فصلنامه می کوشد تا با بهره گيري از دیدگاه های علمی و روشمند پژوهشگران و صاحب نظران داخلی و خارجی، ضمن فراهم كردن زمينه هاي درک عمیق تر مسائل و روندهاي اقتصادي، اجتمايي و سياسي-امنيتي معاصر منطقه، پیشنهادهای كاربردي در حوزه سياستگذاري و در راستاي تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارایه كند.

 

در این شماره می خوانید:

سخن فصل

سردرگمی استراتژیک و جنگ نیابتی ترامپ در خاورمیانه/ کیهان برزگر

 

مقالات

تهدیدات و فرصت های بحران سوریه برای اسراییل/ نویسنده: عیال زیسر- مترجم: عسکر قهرمانپور

بحران سازی و یارگیری راهبردی: راهبرد صهیونیستی در قبال ایران پسا برجام/ مهدی عوضپور- ابوالفضل بابایی

بسترها و سازوکارهای اقدام اطلاعاتی رژیم اشغال گر قدس علیه ج.ا. ایران در سال های 1393-1383/ محمد محمدی

رشد گرایش تکفیری در منطقه غرب آسیا و بهره مندی های خاص اسراییل/ خداداد حسینی صفت

تجهیز مالی تروریست های داعش و عواید تحولات تروریستی برای اسراییل/

نویسنده: گروه مطالعات امور مالی و مراودات بانکی: گروه های تروریستی- مترجم: سمانه قربانپور

رانت به مثابه نقطه تمایز کلیدی برای گذر از بافت پاتریمونیال قاجاری به ساخت نئو پاتریمونیال پهلوی/

حسن افراخته- معصومه رفیعی- شیدا نوروزی

علایق و ملاحظات راهبردی روسیه در سوریه: سیاست سدبندی و جایگاه رژیم اسراییل/علی خواجوند ساس

نژاد پرستی از رهگذر رسانه های نو پدید: تاملی در کارکرد نرم اسراییلی ها/ امیر رضایی پناه