گروه مطالعاتی عربستان شناسی

برگزاری اولین جلسه گروه عربستان شناسی

روز سه شنبه 4 مهر ماه 1396 اولین جلسه گروه عربستان شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با حضور اعضای گروه برگزار شد. هدف از برگزاری این جلسه آشنایی اعضای اصلی، تعریف عملیاتی فعالیت های پژوهشی و تعیین نقشه راه و انتشارات متمركز بر حوزه نظری و سیاستگذاری در این گروه مطالعاتی بود.

 

در ابتدای جلسه دکتر كیهان برزگر رئیس پژوهشكده فعالیت های این گروه را متمركز بر مواردی همچون: شناسایی افراد متخصص و علاقه مند به این حوزه مطالعاتی در سطح دانشگاهی کشور، برگزاری نشست های هفتگی، ماهیانه و سالیانه (در سطوح ملی و بین المللی) با همکاری و مشارکت سایر مراکز پژوهشی داخلی و خارجی، انتشار مقالات تخصصی در فصلنامه های مرکز و انتشار کتاب تخصصی سال و مقالات کوتاه علمی - تحلیلی در وب سایت مرکز (به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی) دانست. در این جلسه همچنین با هم فكری اعضا اولویت های پژوهشی گروه عربستان شناسی بر موضوعاتی همچون سابقه مطالعات عربستان شناسی در ایران، مباحث تاریخی در زمینه سابقه پیدایش دولت و روند ساختار سیاسی در عربستان، جامعه شناسی سعودی، نگاه عربستان به حوزه امنیت انرژی، توسعه و امنیت در عربستان، استراتژی نظامی عربستان، نگاه عربستان به نظم منطقه ای، چشم انداز 2030 عربستان به خصوص در حوزه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و غیره تعیین گردید.