شماره 89 فصلنامه مطالعات خاورمیانه منتشر شد

نوع مطلب: خبر

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه شماره 89 فصلنامه مطالعات خاورمیانه (سال بیست و چهارم، شماره سوم و چهارم، پاییز و زمستان1396) منتشر شد.

رویکرد فصلنامه

فصلنامه مطالعات خاورمیانه، به عنوان یکی از پر سابقه ترین نشریات تخصصی کشور، به منظور تولید دانش در حوزه خاورمیانه شناسی و ارتقای پژوهش های دانشگاهی در این زمینه فعالیت می کند. با توجه به آنکه منطقه خاورمیانه مهمترین محیط جغرافیایی، تاریخی-تمدني و امنیتی ایران به شمار می رود، اين فصلنامه می کوشد زمینه ای مناسب برای انتشار و بررسی دیدگاه های علمی و روشمند صاحب نظران داخلی و خارجی را فراهم آورد تا ضمن درک هر چه عمیق تر مسائل معاصر منطقه، راه كارهاي كاربردي در حوزه سياستگذاري برای تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارایه شود.

 

در این شماره می خوانید:

سخن فصل

ضرورت تغییر نگاه به نقش منطقه ای ایران/ کیهان برزگر

مقالات

تاثیر برنامه هسته ای ایران بر نظم منطقه ای خاورمیانه (2013-2005)/ سید جواد صالحی- مظفر حسنوند

تحلیل نقش مطبوعات در انقلاب ژانویه 2011 مصر/ حسین دهشیار- اسماعیل محمدپور

بررسی پویش های سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه/ سید محمدرضا موسوی- طاهر حسن پور- عارف بیژن

دخالت نظامی عربستان سعودی در یمن از منظر امنیت هستی شناسی/ قاسم ترابی- کاوه غلامی

بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر جنبش انصارالله یمن/ سید علی نجات

بررسی تطبیقی ساختار فکری جریان های افراطی با خوارج/ محمد بختیاری- مسعودرضا اسکندری

توان نظامی موشکی حزب الله و بازدارندگی در قبال اسراییل- رضا اختیاری امیری- سید احمد هاشمی

نگاهی به بحران اجتماعی جنبش سلفی گری در مصر و چالش های آن/ علی غلامی دهقی- زهرا سادات کشاورز

معرفی و نقد کتاب

چشم اندازی از کتاب دوستی به مثابه جهان بینی/ حسین روحانی صدر