تاسیس "گروه مطالعات راهبردی" در مركز مطالعات استراتژیك خاورمیانه

مركز مطالعات استراتژیك خاورمیانه به عنوان یك مركز پیشروی مطالعات راهبردی در حوزه روابط بین الملل، علوم سیاسی و مطالعات منطقه ای اقدام به تاسیس "گروه مطالعات راهبردی" در این مركز می نماید. دكتر كیهان برزگر استاد روابط بین الملل و رئیس پژوهشكده مطالعات استراتژیك خاورمیانه در این زمینه می گوید: "جایگاه مطالعات استراتژیك همزمان با شرایط متحول و پویایی های سیاست بین الملل و بازتعریف نقش قدرت های بزرگ از جمله روسیه، آمریكا، اروپا و چین در مسائل غرب آسیا در ابعاد مختلف سیاسی، امنیتی و اقتصادی حائز اهمیت است. تاثیرگذاری روزافزون این كشورها بر جریان های موجود در منطقه و حوزه همسایگی كشورمان بر ضروت فهم اصول و اهداف واقعی این بازیگران می افزاید." وی همچنین اضافه می كند: "پویایی های جدید ناشی از حضور نظامی روسیه در بحران سوریه و تقابل آمریكا با آن در قالب شكل دهی ائتلاف های منطقه ای در اشكال مختلف مبارزه با تروریسم یا پر كردن خلا های سیاسی-امنیتی ناشی از فروپاشی یا تغییر نهادهای دولت در كشورهای عربی، تاثیر بحران های منطقه ای جاری بر شكل گیری مفاهیم جدید و گسترده تهدیدات امنیتی و سیاسی در نگاه اروپایی به ویژه پس از خروج آمریكا از برجام، تلاش چین بر ایفای نقش بیشتر سیاسی در منطقه از طریق طرح و عملیاتی كردن ابتكاراتی همچون جاده ابریشم جدید، و ایفای نقش فزاینده هند و تركیه در تحولات سیای-اقتصادی منطقه ای و مسائل دیگر، ضرورت فهم بهتر مسائل استراتژیك با رویكردی كاربردی را در نزد پژوهشگران این حوزه اجتناب ناپذیر ساخته است."

 

رئیس پژوهشكده در مورد اهداف تاسیس "گروه مطالعات راهبردی" در مركز می گوید: "هدف نخست هدایت پژوهشگران و تشویق دانشجویان به انجام مطالعات استراتژیك در قالب كاربرد مفاهیم و الگوهای رفتاری قدرت های بزرگ در موضوعاتی همچون خلع سلاح و كنترل تسلیحات، موازنه قوا، ثبات استراتژیك، ریشه های شكل گیری اتحادها و ائتلاف ها، مدیریت بحران ها و مناقشات بین المللی، تاثیر انواع ساختارهای بین المللی از جمله یكجانبه، دو جانبه یا چندجانبه بر مدیریت منازعات و سایر موضوعات این حوزه است." وی می افزاید: "فهم دقیق تر پژوهشگران جوان از جریان های سیاسی-امنیتی و اقتصادی جهانی و آگاهی از اصول و اهداف واقعی قدرت های بزرگ از حضور در منطقه غرب آسیا و هچنین آینده نقش سازی آنها، یك ضرورت از لحاظ تامین منافع و امنیت ملی كشورمان است." این استاد روابط بین الملل هدف دیگر از تاسیس این گروه مطالعاتی را به "بروز بحران های منطقه ای در نتیجه تحولات جهان عرب می داند كه زمینه های جدیدی برای بازتعریف نقش بازیگران منطقه ای، اعم از بازیگران دولتی یا غیردولتی، فراهم كرده و جریان های منطقه ای را به سمت پذیریش بازتعریف نقش دولت و ساختار های نهادها در قالب حكومت های جدید سوق می دهد."

 

دكتر برزگر در ادامه "تقویت زمینه های نظری و سیاستگذاری پژوهشگران علاقمند به این حوزه مطالعاتی در سطح دانشگاهی كشور، برگزاری نشست های هفتگی، ماهیانه و سالیانه با مشاركت و همكاری سایر مركز پژوهشی-دانشگاهی داخلی و خارجی، برگزاری سمینارهای مشترك و همچنین انتشار مقالات تخصصی در فصلنامه های مركز با یك نگاه كاربردی را به عنوان زمینه های فعالیت گروه "مطالعات راهبردی" در مركز مطالعات استراتژیك خاورمیانه مطرح كرد. وی همچنین اعلام كرد كه دكتر ابراهیم متقی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و از اساتید برجسته و باسابقه مطالعات راهبردی، مدیریت این گروه مطالعاتی را برعهده خواهند داشت.