انتشار جلدو چکیده مقالات فصلنامه مطالعات خاورمیانه شماره 93پاییز 1397

نوع مطلب: خبر

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه نود و سومین شماره فصلنامه مطالعات خاورمیانه (سال بیست و پنجم، شماره سوم، پاییز 1397) منتشر شد.

 

رویکرد فصلنامه

فصلنامه مطالعات خاورمیانه، به عنوان یکی از پر سابقه ترین نشریات تخصصی کشور، به منظور تولید دانش در حوزه خاورمیانه شناسی و ارتقای پژوهش های دانشگاهی در این زمینه فعالیت می کند. با توجه به آنکه منطقه خاورمیانه مهمترین محیط جغرافیایی، تاریخی، فکری و امنیتی ایران به شمار می رود، فصلنامه می کوشد زمینه ای مناسب برای انتشار و بررسی دیدگاه های علمی و روشمند صاحب نظران داخلی و خارجی را فراهم آورد تا ضمن درک هر چه عمیق تر مسائل معاصر منطقه، پیشنهادهای مناسبی نیز برای تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارایه شود.

 

در این شماره می خوانید:

 

سخن فصل

تحلیلی بر کلان روایت های ژئوپلیتیکی مسلط در خاورمیانه؛

(رویکردی نو به مطالعه قلمرو سازی های ژئوپلیتیکی)

امکان سنجی شکل گیری تاب آوری زیست محیطی در منطقه غرب آسیا؛

(با تاکید بر توسعه پایدار با امنیت پایدار زیست محیطی)

واکاوی چالش های دولت – ملت سازی در سوریه

بررسی عوامل موثر در ارتقا وزن ژئوپلیتیکی عربستان و تاثیر آن بر امنیت ملی ج.ا. ایران

استراتژی ضد تروریسم اتحادیه اروپا در خاورمیانه و روابط با ایران

نسبت اندیشه و عملکرد سیاسی اخوان المسلمین مصر (2013-2012)