تاسيس گروه جديد پژوهشي " خاورميانه و مطالعات اروپا "

نوع مطلب: خبر

مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه، به عنوان یکی از مراکز مطالعاتی پيشرو در حوزه مطالعات منطقه اي اقدام به تاسيس گروه مطالعاتي "خاورميانه و مطالعات اروپا" مي كند. دكتر كيهان برزگر استاد روابط بين الملل و رئيس پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه ضمن اعلام اين خبر در اين زمينه مي گويد: "جايگاه اروپا در روابط بين المللي ايران، فراتر از تبادلات اقتصادي و جذب سرمايه گذاري ها و تكنولوژي بالا، به دو موضوع مهم ديگر يعني توافق هسته اي (برجام) و مسائل منطقه اي هم گره خورده و در سال هاي اخير از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. خروج ترامپ از برجام، محك جديدي براي توانايي اجراي سياست هاي مستقل اروپا از آمريكا در يك قالب چندجانبه گرا و بطور كلي اعمال فلسفه صلح غربي در مناطق نزديك خود از جمله خاورميانه است."

 

او ادامه مي دهد: " همزمان، بروز بحران هاي منطقه اي، رواج فقر و بي نظمي هاي ناشي از دولت هاي ناكام، منجر به سيل هجوم پناهندگان و مهاجرين از مناطق شرق مديترانه (شامات) و غرب مديترانه (شمال آفريقا) و منطقه ساحل در آفريقا به اروپا شده كه هر روز بر دامنه و پيچيدگي هاي آن اضافه مي شود. اين تحول موجب بروز شكاف هاي سياسي-اجتمايي در درون جوامع اروپايي و بروز پديده پوپوليسم، ظهور دولت هاي راست گرا و افراطي گرديده است. پديده مهاجرين و نوع برخورد با آن همزمان بلوك بندي هاي جديد و اختلاف سليقه هايي هم در مورد نحوه قانون گذاري مهاجرت و مسائل مربوط به نيروي كار و ويزا در ميان دولت هاي اروپايي بوجود آورده است. در نتيجه اين تحولات، مسئله چگونگي حفظ امنيت اروپا در يك قالب گسترده جديد در منطقه بزرگتر مديترانه براي اروپايي ها اهميت فزاينده اي يافته است. بر همين مبنا، هر ساله نشست ها و كنفرانس هاي مهمي براي مواجهه با معضلات جديد اروپايي برگزار مي شود."

 

دكتر برزگر در ادامه مي گويد: "يكي از راه حل هاي اصلي اروپا براي مقابله با چالش هاي جديد، پيشگيري از تهديدات در قالب تقويت امنيت بشري و استفاده از قدرت نرم خود است. راه حل ديگر تقويت همكاري هاي منطقه اي و چندجانبه گرا با دولت ها  براي حل بحران هاي جاري منطقه اي و ايجاد ثبات و امنيت پايدار است. از اين لحاظ، ايران به عنوان با ثبات ترين كشور، با سابقه دولت داري و تاريخ طولاني در شرق مديترانه، جايگاه ويژه اي در نگاه خاورميانه اي اروپا دارد و اين مهم در سال هاي آينده حتي بيشتر هم مي شود. در واقع، تلاش اروپا براي حفظ برجام به نوعي ناشي از يك اضطرار ژئوپلتيك براي مديريت بحران هاي منطقه اي و مهار چالش هاي امنيتي براي اين قاره كهن با مشاركت نقش ايران است. از نظر كشورهاي اروپايي عدم موفقيت برجام مي تواند بسترهاي لازم براي يك منازعه ديگر در منطقه را فراهم كند كه اين خود براي اروپا فاجعه بار خواهد بود."

 

رئیس پژوهشكده در مورد اهداف تاسیس "گروه خاورميانه و مطالعات اروپا" در مركز می گوید: "هدف نخست هدایت پژوهشگران و تشویق دانشجویان به انجام مطالعات اروپا چه در قالب جمعي اتحاديه اروپا و چه در قالب مطالعات انفرادي كشورها مثل علل پيدايش برگزيت و يا فهم نگاه اروپايي به موضوعاتي همچون پديده مهاجرت و افراط گرايي، تروريسم خانگي، محيط زيست،  خلع سلاح و كنترل تسلیحات، فرهنگ چندجانبه گرايي و همگرايي، سازمان هاي منطقه اي، امنيت انرژي و غيره است." وی می افزاید: "هدف ديگر فهم دقیق تر پژوهشگران جوان از جریان های سیاسی-امنیتی و اقتصادی و آگاهی از اصول و اهداف واقعی كشورهاي اروپايي از حضور در منطقه خاورميانه، اهميت و آينده نقش سازی آنها در صحنه بين المللي، به ويژه در روابط با آمريكا، روسيه و چين، یك ضرورت از لحاظ تامین منافع و امنیت ملی كشورمان است."

 

دكتر برزگر در ادامه "تقویت زمینه های نظری و سیاستگذاری پژوهشگران علاقمند به این حوزه مطالعاتی در سطح دانشگاهی كشور، برگزاری نشست های هفتگی، ماهیانه و سالیانه با مشاركت و همكاری سایر مركز پژوهشی-دانشگاهی داخلی و خارجی، برگزاری سمینارهای مشترك و همچنین انتشار مقالات تخصصی در فصلنامه های مركز با یك نگاه كاربردی را به عنوان زمینه های فعالیت گروه "خاورميانه و مطالعات اروپا" در مركز مطالعات استراتژیك خاورمیانه مطرح كرد. وی همچنین اعلام كرد كه دكتر بهزاد احمدي لفوركي از پژوهشگران ارشد و جوان مركز كه طي چند سال گذشته فعاليت هاي پژوهشي و اجرايي برجسته اي در مراكز آموزشي و پژوهشي كشور داشته اند، مديريت این گروه مطالعاتی را برعهده خواهند داشت