شماره 94 فصلنامه مطالعات خاورمیانه منتشر شد

نوع مطلب: خبر

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه شماره 94  فصلنامه مطالعات خاورمیانه (سال بیست و پنجم، شماره چهارم، زمستان 1397) منتشر شد.

 

رویکرد فصلنامه

فصلنامه مطالعات خاورمیانه، به عنوان یکی از پر سابقه ترین نشریات تخصصی کشور، به منظور تولید دانش در حوزه خاورمیانه شناسی و ارتقای پژوهش های دانشگاهی در این زمینه فعالیت می کند. با توجه به آنکه منطقه خاورمیانه مهمترین محیط جغرافیایی، تاریخی-تمدني و امنیتی ایران به شمار می رود، اين فصلنامه می کوشد زمینه ای مناسب برای انتشار و بررسی دیدگاه های علمی و روشمند صاحب نظران داخلی و خارجی را فراهم آورد تا ضمن درک هر چه عمیق تر مسائل معاصر منطقه، راه كارهاي كاربردي در حوزه سياستگذاري برای تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارایه شود.

 

در این شماره می خوانید:

سخن فصل

آیا امپراتوری فارس به منطقه بر می گردد؟/ کیهان برزگر

 

مقالات

برسازی هویت صهیونیستی نمونه پژوهی: یهودا عمیخای/ ناصر پورحسن- طاهره گودرزی- عبدالله کریم زاده

تبیین سیاست خارجی قطر در قبال بحران سوریه (2017-2011)/ سید علی نجات- محمد اولیایی- بهزاد نبیانی

موازنه سعودی- آمریکایی در برابر ج.ا. ایران؛ هژمون بالقوه و بالفعل منطقه خلیج فارس/ سید سعید حسن زاده- مهناز گودرزی

آمریکا، کردها و جنگ نیابتی بر علیه داعش در سوریه/ کامران طارمی

بررسی سیاست خارجی روسیه در قبال مصر پس از کودتای السیسی (2016-2013)/ محمد رضا دهشیری- سید احمد رضا فیاضی

آینده فدرالیسم در عراق و سوریه و تاثیرات آن بر منافع راهبردی ایران در خاورمیانه/ ابراهیم طاهری/ علیرضا شاطری

معرفی و نقد کتاب

مبانی سیاست خارجی آمریکا، جدایی ایدئولوژیک لیبرال ها و محافظه کاران/ قاسم ترابی