شماره 96 فصلنامه مطالعات خاورمیانه منتشر شد

نوع مطلب: خبر

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه شماره 96 فصلنامه مطالعات خاورمیانه (سال بیست و ششم، شماره دوم، تابستان ۱۳۹۸) منتشر شد.

 

رویکرد فصلنامه

 

فصلنامه مطالعات خاورمیانه، به عنوان یکی از پر سابقه ترین نشریات تخصصی کشور، به منظور تولید دانش در حوزه خاورمیانه شناسی و ارتقای پژوهش های دانشگاهی در این زمینه فعالیت می کند. با توجه به آنکه منطقه خاورمیانه مهمترین محیط جغرافیایی، تاریخی-تمدني و امنیتی ایران به شمار می رود، اين فصلنامه می کوشد زمینه ای مناسب برای انتشار و بررسی دیدگاه های علمی و روشمند صاحب نظران داخلی و خارجی را فراهم آورد تا ضمن درک هر چه عمیق تر مسائل معاصر منطقه، راه كارهاي كاربردي در حوزه سياست‌گذاري برای تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی ایران ارایه شود.

 

در این شماره می خوانید:

سخن فصل

ارزيابي پیشنهاد «معاهده عدم تعرض» در خليج فارس/ کیهان برزگر

 

مقالات

 

امکان سنجی گروه اقدام در مقابله با ایران/ علی بغیری

دولت های فرومانده و امنیت بین الملل: مطالعه موردی عراق/ علی جاسم تمیمی

موازنه سازی امنیتی روسیه در قبال بحران سوریه (2018- 2011)/ رضا سیمبر/ دانیال رضاپور/  سامان فاضلی

تاثیر نفت شیل بر امنیت انرژی و سیاست خارجی آمریکا در خلیج فارس/ سعید میرترابی/ مریم یاری

تاثیر اندیشه سلفی – وهابی بر گروه های افراطی معاصر (داعش) / مسعودرضا اسکندری

آغاز یا پایان نبرد در منطقه /  فائزه تقی پور/ فاطمه محمدی سیجانی