تفاهم نامه همکاری بین مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه و دانشگاه عالی دفاع ملی

نوع مطلب: خبر

 

                           

امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه و دانشگاه عالی دفاع ملی

 

دوم شهریور ماه 1399 مرکز مطالعات خاورمیانه میزبان هیأتی از دانشگاه عالی دفاع ملی بود. آقای دکتر علی علیزاده به عنوان نماینده دانشگاه عالی دفاع ملی در ابتدای نشست همکاری، ضمن توضیح ظرفیت های متقابل دو مرکز علمی – پژوهشی تصریح نمود که در دانشگاه عالی دفاع ملی برنامه ها و محصولات متنوعی در دستور تهیه و تولید دارد که مرکز مطالعات خاورمیانه می تواند در این راستا همراه دانشگاه مزبور باشد. بعد از توضیحات دکتر علیزاده هیأت همراه نیز با اشاره به ظرفیت هایی چون  «طرح نخبگان وظیفه» و همایش های مشترک با محوریت «تحولات و تحرکات رژیم صهیونیستی اسرائیل» خواستار مشارکت مرکز در برنامه های آموزشی – پژوهشی دانشگاه دفاع ملی شدند.

 

در ادامه آقای سید حسین موسوی، رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه با اشاره به سوابق همکاری برخی مدیران عالی دانشگاه دفاع ملی و مرکز، ابراز امیدواری نمودند که دو مرکز پژوهشی بتوانند اقدامات هم افزا، کارگشا و مهمی را به انجام رسانند.

 

در پایان آقای دکتر قدیر نصری، رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک با احصای موضوعات علمی برای همکاری دو جانبه خاطر نشان نمود که امید است ادامه و فرجام این تفاهم نامه مانند آغاز آن ارزشمند و قابل افتخار باشد.

 

در پایان نشست دوساعته، تفاهم نامه همکاری طرفین در شش ماده روشن و واضح به امضا رسید.

 

امید می رود مراکز پژوهشی مشابه بتوانند با تعامل کیفی، ضمن ایده پردازی از کارهای موازی و تکراری پرهیز نمایند.