گروه مطالعات مصر و شمال آفريقا ی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

 

 

گروه مطالعات مصر و شمال آفريقا ی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار مي كند ؛

 

با ارايه وتحلیل؛ آقاي جواد ابو ( كارشناس امور ليبي و شمال آفريقا در وزارت امور خارجه)

 

زمان ؛ ساعت ١٧ روز دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٩

 

لينك مشاركت ؛

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf