گروه مطالعات افپاك ( افغانستان / پاكستان ) پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات افپاك ( افغانستان / پاكستان ) پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار مي كند ؛

 

موضوع نشست: چشم انداز صلح افغانستان

با حضور و سخنرانی:

سركار خانم سيما سمر

نماينده ويژه رييس جمهور و وزير دولت در امور حقوق بشر و روابط بين الملل افغانستان

 

زمان: دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٩ ساعت: ١٥

مكان ؛ بلوار كشاورز خ نادري شماره، هشت، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه