گروه مطالعات مفاهیم اساسی و متن های پایه در خاورمیانه پژوهی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه مطالعات مفاهیم اساسی و متن های پایه در خاورمیانه پژوهی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

 

«خاورمیانه پژوهی؛ کدام مفاهیم؟ کدام رویکردها؟»

 

با حضور و ارائه:

 

فاروق نجم الدین/ نویسنده، مترجم و جامعه شناس حوزه خاورمیانه

 

احسان موسوی خلخالی/ نویسنده، مترجم و پژوهشگر حوزه مطالعات تاریخ ادیان و تشیع و مذاهب اسلامی

 

مدیر نشست :

شهاب دلیلی مدیر گروه مفاهیم اساسی و متن های پایه در خاورمیانه پژوهی

 

زمان: دوشنبه 18 اسفند 1399                                ساعت: 17

 

مکان: بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پلاک 8، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه