گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

 

ارزیابی ده ساله انقلاب های عربی:

امکان و امتناع دموکراسی در جهان عرب

 

با حضور و ارائه:

 

فریدون مجلسی/ دیپلمات سابق و تحلیل گر ارشد مسایل سیاسی و بین المللی

 

عبدالامیر نبوی/ عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

 

محمدرضا صدقی رضوانی/ عضو گروه روندهای فکری

 

مدیر نشست:

مختار نوری، مدیر گروه روندهای فکری

 

زمان: جمعه 15 اسفند 1399 ساعت: 17-19

 

Link: https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf