گروه مطالعات بررسی ملاحظات آمریکا در خاورمیانه پژوهشکده مطالعات خاورمیانه برگزار می کند:

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات بررسی ملاحظات آمریکا در خاورمیانه پژوهشکده مطالعات خاورمیانه برگزار می کند:

 

امکان سنجی تغییر یا تداوم سیاست آمریکا در قبال ایران در دوران بایدن

 

با حضور و ارائه:

دکتر اسکات لوکاچ/ از گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه بیرمنگام

 

دکتر ارسلان قربانی شیخ نشین/ استاد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

 

مدیر نشست:

دکتر ابراهیم معراجی مدیر گروه مطالعات آمریکا

 

 

زمان: یکشنبه 17 اسفند 1399 ساعت: 17

Link: https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf