گروه اقتصادی سیاسی تحریم پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه اقتصادی سیاسی تحریم پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

 

 

«تحریم­های اقتصادی و حقوق بشر»

 

سخنران: پروفسور متیو هَپ­اُلد

 

استاد تمام حقوق بین ­الملل عمومی در دانشگاه لوکزامبورگ

 

مدیر نشست: دکتر محمد صیادی ، مدیر گروه اقتصاد سیاسی تحریم

 

 

زمان: پنجشنبه 21 اسفندماه 1399 ساعت 21:00 – 19:30

 

لینک حضور در نشست:

 

https://meet.google.com/xit-wmbf-cbk

 

 

(تذکر: استفاده از Gmail جهت ورود به نشست ضروری است و همچنین نشست به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد)