گروه بررسی ملاحظات استراتژیک آمریکا برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

گروه بررسی ملاحظات استراتژیک امریکا در خاورمیانه

 برگزار می کند؛ 

نگاهی بر عوامل تاثیرگذار در روابط ایران و امریکا در دوره بایدن

با ارائه

دکتر رضا نظر آهاری

دستیار وزیر و مدیر کل امریکا در وزارت امور خارجه

مدیر نشست: دکتر الهام ستاری دبیر گروه مطالعات امریکا

 

زمان: چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹     ساعت: ۱۶

لینک حضور در نشست

Http://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf