گروه جامعه و سیاست لبنان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

گروه جامعه و سیاست لبنان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛ 

 

واکاوی طرح تشکیل اجلاس بین المللی برای لبنان

 

با ارایه

طلال عتریسی استاد دانشگاه ملی لبنان

 

محمد حسین امیدی پژوهشگر گروه جامعه و سیاست لبنان

 

 12:30  :زمان: جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹    ساعت

 

Link: http://engage.shatel.com/b/ime-jeo-bvj-fmq