گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مى كند؛ کالبد شکافی قدرت نرم ترکیه در خاورمیانه، بالکان و شبه قاره هند

نوع مطلب: خبر

 


 

گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مى كند


عنوان:


کالبد شکافی قدرت نرم ترکیه در خاورمیانه، بالکان و شبه قاره هند


سخنران:

مروه کایا

دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای - خاورمیانه دانشگاه تهران


مدير نشست: عارف بيژن عضو گروه ترکیه شناسی

 


زمان: روز یکشنبه ٢٤ اسفند          ساعت: 19-17 
 

لینک:

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf