گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

 

«بررسی ابعاد و نتایج دیپلماسی مشوق بخش اقتصادی در مذاکرات برجام»

 

سخنرانان:

دکتر صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

دکتر ابراهیم متقی، استاد علوم سیاسی و ناظر علمی گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه

 

مدیر نشست: دکتر فاطمه سلیمانی پورلک، مدیر گروه مسایل استراتژیک خاورمیانه

 

زمان: پنج شنبه دوم اردیبهشت 1400 ساعت: 21-19

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf