پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

 

                          

 

پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری گروه روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس برگزار می کند؛

 

اوراسیای مرکزی در هندسه سیاست خارجی ج.ا. ایران؛ سی سال پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی

 

با حضور:

 

دکتر مجتبی دمیرچیلو، سفیر سابق ایران در قزاقستان و گرجستان

 

دکتر بهرام امیر احمدیان، استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

 

دکتر محمود شوری، کارشناس ارشد اوراسیا و معاون موسسه مطالعات ایران-اوراسیا (ایراس)

 

دکتر حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر مهمان بنیاد علم و سیاست آلمان

 

دکتر ولی گل محمدی، استاد دانشگاه و مدیر گروه مناسبات استراتژیک خاورمیانه – اوراسیا پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 

دکتر وحید حسن زاده، دانش آموخته آکادمی دیپلماتیک وزارت خارجه روسیه و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

 

مدیر نشست: دکتر آرمینا آرم، دبیر گروه مناسبات استراتژیک خاورمیانه – اوراسیا

 

 

زمان: پنج شنبه 2 اردیبهشت 1400 ساعت: 18

Link: https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf