گروه مطالعات خلیج فارس و کشورهای همجوار پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

 

 

 

 

گروه مطالعات خلیج فارس و کشورهای همجوار پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

 

عنوان نشست:

 

«توافق ابراهیم؛ تأثیر بر نظم امنیتی خلیج فارس»

 

سخنران: پروفسور «نادر انتصار» رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما جنوبی آمریکا

 

مدیر نشست: دکتر جواد حیران نیا(مدیر گروه خلیج فارس)

 

 

زمان: پنج شنبه 9 اردیبهشت ۱۴۰۰ ساعت : ۲۱

Link: https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf