گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

 

روندکاوی مذاکرات برجام بعد از انفجار تاسیسات هسته ای نطنز

 

سخنرانان:

 

دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه تهران

 

دکتر ابراهیم متقی ناظر علمی گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه و استاد دانشگاه تهران

 

مدیر نشست: دکتر فاطمه سلیمانی پورلک مدیر گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه

 

 

زمان: پنج شنبه 2 اردیبهشت 1400 ساعت:16-18

Link: https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf