مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه به همراه مركز مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه و انجمن علمي علوم سياسي برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

مركز پژوهشهاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه به همراه مركز مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه

و انجمن علمي علوم سياسي برگزار مي كند ؛

 

رونمايي و وارسي كتاب ؛

انديشه سياسي در جهان عرب ؛ از پاييز خلافت تا بهار عربي

 

 

با حضور ؛

 

دكتر فرهنگ رجايي ، استاد دانشگاه كارلتون كانادا و نويسنده كتاب

 

دكتر محمدكاظم سجادپور، رييس مركز مطالعات سياسي و بين المللي وزارت امور خارجه

 

دکتر قدیر نصری، دانشیار دانشگاه خوارزمی و رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

 

مدير نشست ؛ دكتر فرزاد نعمتي

 

 

زمان ؛ پنج شنبه ١٦ ارديبهشت ١٤٠٠ ساعت ٢١ تا ٢٢/٣٠

 

لينك شركت در جلسه ؛

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf