مدرسه مهارت مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

 

مدرسه مهارت مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند ؛

 

 

نخستين كارگاه از سلسله كارگاههاي چهارگانه ؛ مخصوص پژوهشگران مهمان

 

موضوع ؛ ادب و آداب پژوهش

مدرس ؛ دكتر فرهنگ رجايي / استاد دانشگاه كارلتون كانادا

 

 

🔺 زمان ؛ روز سه شنبه ٢١ ارديبهشت ١٤٠٠ ساعت ١٦

 

 

🔺 اين كارگاه تخصصي ، ويژه پژوهشگران مهمان مرکز است.

🔺 لينك شركت در كارگاه به ايميل تك تک اعضاء ارسال مي شود.

 

🔺 شركت در اين كارگاه ، " رايگان " و " اجباري " يعني براي كسي كه در كارگاههاي چهارگانه غيبت كند، گواهي پايان دوره پژوهشگري داده نخواهد شد.

 

🔺 سه كارگاه تخصصي ديگر ، طي سه شنبه هاي آتي برگزار خواهند شد.