گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

 

سیاست خارجی ترکیه با تمرکز بر قفقاز و خاورمیانه

 

سخنران؛

 

آقای حسين وحيد، کارشناس مسائل تركيه

 

مدير نشست؛

 

خانم اعظم  محمدی خسروى، عضو گروه مطالعات تركيه

 

زمان؛ روز یکشنبه ٢خرداد ١٤٠٠ ساعت ١٧ الى ١٩

 

لینک ورود به جلسه:

https://join.skype.com/cKgCqgpEEEF8