گروه مطالعات خلیج فارس و کشورهای همجوار پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات خلیج فارس و کشورهای همجوار پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

 

سیاست کلان ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه در دوره بایدن

 

سخنران:

 

پروفسور بهروز قمری تبریزی، مدیر مرکز مطالعات ایران و خلیج فارس در دانشگاه پرینستون

 

مدیر نشست: دکتر جواد حیران نیا، مدیر گروه خلیج فارس و کشورهای همجوار

 

زمان: پنجشنبه 13 خرداد ساعت: 20

Link: https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf